top of page

Podmínky pro uchování a zpracování osobních dat v souladu s GDPR

 

Tato zpráva obsahuje informace o zpracování osobních dat v rámci našeho procesu přijímání objednávek a žádostí o cenovou nabídku. Společnost Zebří oko s.r.o. (dále jen "Společnost") dbá na ochranu vašich osobních dat a jedná v souladu s nařízením (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

*1. Identifikace zodpovědného subjektu*

 

Zodpovědným subjektem za zpracování vašich osobních dat je Zebří oko s.r.o., se sídlem na Na Skále 8, Radonice 250 73, IČO 256 73 769, DIČ CZ25673769, zapsaná v C 60096/MSPH Městský soud v Praze.

 

*2. Účel zpracování osobních dat*

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem přijímání a správy objednávek a žádostí o cenovou nabídku, a to v souladu s naší obchodní činností.

 

*3. Zpracovávané osobní údaje*

 

Během procesu objednávání a žádostí o cenovou nabídku můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

- jméno a příjmení,

- kontaktní informace (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa...),

- identifikační údaje (např. číslo zákaznického účtu, IČ, DIČ...),

- informace o produktu nebo službě, kterou si přejete objednat nebo o kterou máte zájem,

- veškeré náležitosti vložené do portálu (www.zebrioko.cz/portal).

 

*4. Právní základ zpracování*

 

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy nebo na vaši žádost před uzavřením smlouvy. Toto zpracování je také v souladu s naším oprávněným zájmem na vedení obchodních transakcí a poskytování služeb.

 

*5. Doba uchovávání osobních dat*

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování a v souladu se zákonnými povinnostmi. Pokud nejsou dále potřebné, budou odstraněny.

 

*6. Práva subjektu údajů*

 

Podle GDPR máte několik práv ohledně svých osobních údajů, včetně práva na přístup k nim, opravu, smazání, omezení zpracování a přenositelnost. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

*7. Kontaktní informace pro otázky týkající se ochrany osobních údajů*

 

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo uplatnění práv v souladu s GDPR, můžete kontaktovat našeho zodpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na info@zebrioko.cz. Děkujeme za důvěru, kterou nám věnujete. Vaše osobní údaje jsou pro nás důležité, a my se zavazujeme k jejich pečlivému a bezpečnému zpracování. 

bottom of page